USŁUGI ELEKTRYCZNE WARSZAWA I OKOLICE

Montaż, wymiana rozdzielnic

Oferujemy montaż, rozbudowę lub całkowitą wymianę tablic bezpiecznikowych. Występujące jeszcze niestety w starym budownictwie ceramiczno/bakelitowe skrzynki bezpiecznikowe stważają różne zagrożenia. Jednym z nich jest niebezpieczeństwo porażenia lub pożaru. Warto więc rozważyć wymianę bezpieczników na nowoczesne i proste w obsłudze automaty oraz wyłączniki różnicowoprądowe.
powrót do strony startowej