USŁUGI ELEKTRYCZNE WARSZAWA I OKOLICE

odbiór instalacji elektrycznej

Do odbioru budynku, lokalu, potrzebne jest między innymi oświadczenie osoby z uprawnieniami budowlanymi o poprawności wykonania instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Załącznikiem do powyższego oświadczenia są protokoły z pomiarów elektrycznych.
powrót do strony startowej